• Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Warunki i definicje
 2. Dane, które zbieramy
 3. Polityka Cookie

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2024 r. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje Użytkowników natychmiast po tej dacie.
eCarsTrade.com („my”, „nas”) szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się ją chronić poprzez przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza polityka opisuje:

 • rodzaje informacji, które możemy od Ciebie zbierać, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Strony internetowej lub z niej korzystasz – ecarstrade.com i inne usługi online (zwane łącznie naszymi „Usługami”);
 • nasze praktyki gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych informacji.

Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie informacji, które zbieramy za pośrednictwem naszych Usług oraz komunikacji elektronicznej przesyłanej za pośrednictwem naszych Usług lub w związku z nimi.

Warunki i definicje

 1. Dane – wszystkie informacje, które przekazujesz eCarsTrade za pośrednictwem tej Strony internetowej.
 2. Pliki cookie – mały plik tekstowy, który umieszczamy na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz niektóre strony tej Witryny. Więcej szczegółów na temat plików cookies i sposobu ich wykorzystania znajdziesz w klauzuli Polityka plików cookies.
 3. eCarsTrade , my lub my - serwis internetowy prowadzony przez Solaf BVBA z siedzibą pod adresem Walravensbosstraat 200, 3090 Overijse, Belgia i posiadający numer VAT BE 0889.569.677.
 4. Użytkownik lub „Ty” lub „Twój” odnosi się do Ciebie jako użytkownika Usług. Użytkownik to osoba uzyskująca dostęp do Usług lub korzystająca z nich w celu udostępniania, wyświetlania, hostingu, publikowania, przeprowadzania transakcji, przesyłania informacji lub przeglądania zdjęć i obejmuje inne osoby wspólnie uczestniczące w korzystaniu z Usług.
 5. Konto Użytkownika stanowi wydzieloną część Serwisu, zawierającą dane Użytkownika wymagane przez eCarsTrade.com podczas rejestracji.
 6. Treść będzie obejmować między innymi obrazy, zdjęcia, pliki audio i wideo, dane o lokalizacji, „miejsca w pobliżu” i wszelkie inne formy informacji lub danych.

eCarsTrade.com kwalifikuje się jako Administrator Danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”)). W związku z tym staramy się przestrzegać wszystkich obowiązków prawnych, które RODO nakłada na administratorów danych.

eCarsTrade.com stara się oferować odwiedzającym i Użytkownikom wiele zalet technologii internetowej oraz zapewniać interaktywne i spersonalizowane doświadczenia. W tym celu my, z eCarsTrade.com, możemy wykorzystywać dane osobowe - takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu itp., które podlegają warunkom niniejszej Polityki prywatności. My i przypuszczamy, że Ty także nie tolerujemy spamu. Dlatego nigdy nie będziemy sprzedawać, wymieniać ani wynajmować Twojego adresu e-mail żadnym nieupoważnionym stronom trzecim.

Dane, które zbieramy

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY OD NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW?

eCarsTrade.com może gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące swoich Użytkowników. Gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne do naszego działania i pozwalają nam zapewnić lepszą obsługę użytkownika.

Informacje, dzięki którym możliwa jest identyfikacja osoby, mogą obejmować dane, które Użytkownik dobrowolnie wprowadza, wykorzystuje lub podaje w trakcie korzystania z Usług Serwisu eCarsTrade.com lub podaje podczas zakładania Konta Użytkownika. eCarsTrade.com zbiera i wykorzystuje informacje w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, a także w celu zaoferowania Użytkownikowi nowych usług lub zapoznania go z nowymi funkcjonalnościami w Serwisie.

Możemy również korzystać z niektórych narzędzi do śledzenia wydajności, takich jak Google Analytics. Dzięki wykorzystaniu Google Analytics zbieramy informacje o Twoim zachowaniu i preferencjach podczas korzystania z naszej platformy internetowej.

Gromadzimy dwa rodzaje informacji od i o naszych Użytkownikach, w tym informacje:

 • dzięki którym możesz zostać zidentyfikowany osobiście; i/lub
 • o Twoim połączeniu internetowym, sprzęcie, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych Usług oraz szczegółach korzystania z usługi (tj. o dostawcy usług internetowych).

Informacje, które zbieramy w naszych Usługach lub za ich pośrednictwem, mogą obejmować:

 1. Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, będziemy przetwarzać dane, w tym odwiedzane strony, typ przeglądarki, system operacyjny, dane URL, język i identyfikator urządzenia, aby poprawić wygodę użytkowania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a dane te będą przechowywane przez okres 365 dni.
 2. Po rejestracji nowego klienta będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe i dane do komunikacji w ramach naszych wymagań „Know Your Customer” (KYC). Dodatkowo będziemy przetwarzać dane Twojej firmy, w tym nazwę, kraj, podatek VAT, rok rejestracji, rodzaj działalności i liczbę samochodów kupowanych miesięcznie. Przetwarzanie to jest konieczne ze względu na obowiązki prawne, a dane te będziemy przechowywać przez 10 lat.
 3. Wysyłając komunikację bezpośrednią, taką jak e-maile i SMS-y, przetwarzamy Twój adres e-mail i numer telefonu, aby informować Cię o statusie zakupów, rabatach i innych istotnych informacjach. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz naszych prawnie uzasadnionych interesów, a dane będą przechowywane przez 10 lat.
 4. Odpowiadając na prośby o kontakt, będziemy przetwarzać Twoje imię, adres e-mail i numer telefonu, aby pomóc w odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wypełnienie naszych obowiązków prawnych i podstaw umownych, a dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
 5. W celu wygenerowania dokumentów, takich jak faktury proforma i zezwolenia na odbiór (PUA), będziemy przetwarzać Twój numer VAT i nazwę firmy w ramach naszych zobowiązań umownych. Dane te będą przechowywane przez 10 lat i jest to uzasadnione zobowiązaniami prawnymi i podstawami umownymi.
 6. Podczas odbioru samochodu przetwarzamy dane osoby lub firmy odbierającej samochód, w tym imię i nazwisko, nazwę firmy oraz dane firmy. Jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych i opiera się na naszych uzasadnionych interesach. Informacje te będą przechowywane przez 10 lat.

2. JAK ZBIERAMY INFORMACJE OD UŻYTKOWNIKÓW?

Sposób, w jaki zbieramy i przechowujemy informacje, zależy od odwiedzanych przez Ciebie stron, działań, w których zdecydujesz się uczestniczyć oraz świadczonych usług. Na przykład możesz zostać poproszony o podanie informacji podczas rejestracji w celu uzyskania dostępu do niektórych części naszej Witryny, utworzenia konta użytkownika, zażądania określonych funkcji, takich jak biuletyny e-mailowe. Podobnie jak większość Stron internetowych, eCarsTrade.com również zbiera informacje automatycznie i za pomocą narzędzi elektronicznych, które mogą być przejrzyste dla naszych gości i Użytkowników. Na przykład możemy rejestrować nazwę Twojego dostawcy usług internetowych.

3. CO ROBIMY Z INFORMACJAMI, KTÓRE ZBIERAMY?

Podobnie jak inne strony internetowe, zbieramy informacje, aby usprawnić Twoją wizytę i zapewnić bardziej zindywidualizowane treści. Szanujemy Twoją prywatność i nie udostępniamy nikomu Twoich danych, z wyjątkiem przypadków, gdy okaże się to konieczne.
Informacje, które od Ciebie zbieramy, przechowujemy przez okres maksymalnie 10 /dziesięć/ lat lub krócej, jeśli nie są już potrzebne do świadczenia Tobie usług eCarsTrade.com. Po upływie tego okresu zobowiązujemy się usunąć wszelkie informacje, które od Państwa zebraliśmy.
Informacje zbiorcze oraz informacje, które nie identyfikują Cię osobiście, mogą być wykorzystywane na wiele sposobów. Na przykład eCarsTrade.com może łączyć informacje na temat wzorców korzystania z Witryny z podobnymi informacjami uzyskanymi od innych użytkowników, aby pomóc ulepszyć naszą witrynę i Usługi (np. aby dowiedzieć się, które strony są najczęściej odwiedzane lub jakie funkcje Użytkownicy uważają za najbardziej atrakcyjne). . Informacje te nie obejmują żadnych informacji o Tobie i nie pozwalają nikomu na indywidualną identyfikację Ciebie. Możemy wykorzystywać dane osobowe zebrane w Witrynie, aby komunikować się z Tobą w sprawie Twojej rejestracji i preferencji dostosowywania; nasze Warunki świadczenia usług i Polityka prywatności; usługi i produkty oferowane przez lub za pośrednictwem Serwisu; i inne tematy, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Dane osobowe zebrane przez eCarsTrade.com mogą być również wykorzystywane do innych celów, w tym między innymi do administrowania witryną, rozwiązywania problemów, przetwarzania transakcji e-commerce i innej komunikacji z Tobą.

4. UJAWNIENIE

eCarsTrade.com nie będzie przekazywać informacji o Tobie stronom trzecim w celu dostarczania lub ułatwiania reklamowania Cię przez osoby trzecie. Nie będziemy sprzedawać informacji o Tobie. W pewnych okolicznościach możemy udostępniać informacje o Twoim koncie stronom trzecim, w tym: (1) za Twoją zgodą; (2) usługodawcy lub partnerowi, który spełnia nasze standardy ochrony danych. Jeśli mamy zamiar udostępnić Twoje dane w odpowiedzi na postępowanie prawne, powiadomimy Cię o tym, abyś mógł je zakwestionować (na przykład zwracając się o interwencję do sądu), chyba że zabrania nam tego prawo lub uważamy, że może to zagrozić innym. Sprzeciwiamy się prośbom o udostępnienie informacji o użytkownikach naszych usług, które naszym zdaniem są niewłaściwe. Niektóre strony trzecie, które zapewniają wsparcie techniczne w zakresie działania naszej Strony internetowej – na przykład nasza usługa hostingowa – mogą mieć dostęp do takich informacji.

5. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na gromadzenie danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

6. ZMIANA LUB PRZEGLĄD INFORMACJI

Jeśli chcesz przejrzeć, zmienić lub usunąć dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie, albo przekazałeś lub trwale usunąłeś swoje konto, skontaktuj się z nami.

7. DOSTĘP I POPRAWIANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby dokładnie rejestrować dane osobowe, które nam przekazujesz, a także wszelkie późniejsze aktualizacje.

Zachęcamy Cię do sprawdzania, aktualizowania i poprawiania danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Możesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które są niedokładne, niekompletne, nieistotne dla uzasadnionych celów lub są przetwarzane w sposób naruszający obowiązujące wymogi prawne.

8. BEZPIECZEŃSTWO: JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE?

eCarsTrade.com jest zarejestrowana jako Administrator Danych Osobowych zgodnie z prawem Unii Europejskiej.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki w postaci różnych środków technicznych, fizycznych i innych, w tym między innymi środków dotyczących bezpieczeństwa naszych systemów elektronicznych i baz danych. Środki te mają na celu poprawę integralności i bezpieczeństwa danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze zabezpieczenia nie gwarantują całkowitej eliminacji wszelkich zagrożeń. Jeśli dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu, naruszeniu lub niebezpieczeństwie naruszenia naszych systemów bezpieczeństwa, postaramy się powiadomić Cię drogą elektroniczną, aby można było podjąć w odpowiednim czasie odpowiednie kroki ochronne. Oprócz poinformowania Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy zamieścić powiadomienie za pośrednictwem Witryny w przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas najważniejsze. Regularnie sprawdzamy i staramy się udoskonalać nasze środki bezpieczeństwa.

Jeśli wykryjemy naruszenie naszych środków bezpieczeństwa, które może wyrządzić Ci krzywdę jako osobie fizycznej, powiadomimy Cię o tym bez zbędnej zwłoki.

9. KONTROLA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo w każdej chwili bezpłatnie dowiedzieć się o swoich danych osobowych i sposobie ich wykorzystania przez nas. Masz prawo żądać od nas sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz także poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w szeregu przypadków wymienionych w RODO. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeśli masz ku temu poważne i uzasadnione powody, które są nadrzędne wobec naszej potrzeby przetwarzania Twoich danych. Zawsze masz również prawo sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nawet bez konieczności podawania powodu. Masz prawo zażądać, aby Twoje dane osobowe były zapisane w formie cyfrowej i czytelnej i/lub przenieść je do innego, wybranego przez Ciebie administratora danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej uprzedniej zgody, masz prawo wycofać tę zgodę.

Możesz skorzystać ze swoich praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

10. ROZWIĄZANIE

Jak już wspomniano, możesz w dowolnym momencie przejrzeć lub zmienić przechowywane przez nas dane osobowe, kontaktując się z eCarsTrade.com. Na Twoją prośbę usuniemy Twoje dane kontaktowe i dane osobowe z naszych aktywnych baz danych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje do czasu jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Jeśli nie zgadzasz się już na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności, musisz zaprzestać korzystania z witryny eCarsTrade.com. Jeśli nie jesteś zadowolony z eCarsTrade.com, jej zawartości lub któregokolwiek z niniejszych warunków i zasad, jedynym środkiem prawnym, jaki możesz uzyskać, jest zaprzestanie korzystania z Witryny. eCarsTrade.com zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu i korzystania z Witryny lub jej części bez uprzedzenia, jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy, że takie użycie stanowi naruszenie jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub jest szkodliwe dla naszych interesy lub interesy innej osoby lub podmiotu, lub gdy eCarsTrade.com ma powody sądzić, że ich użycie stanowi naruszenie niniejszej Polityki prywatności lub Warunków użytkowania.

11. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

eCarsTrade.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Korzystanie z usług po wprowadzeniu takich poprawek lub zmian w Polityce prywatności będzie uważane za wyraźną akceptację takiej zmienionej/zmienionej Polityki prywatności i zgodę na związanie się taką zmienioną/zmienioną Polityką prywatności. Informacje zebrane przed opublikowaniem jakichkolwiek zmian zostaną wykorzystane zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w momencie gromadzenia informacji.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Polityka prywatności i korzystanie z Witryny podlegają prawu belgijskiemu. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności podjąć próbę rozwiązania sporu w drodze negocjacji. Jeżeli stronom nie uda się osiągnąć polubownego rozwiązania w drodze negocjacji, eCarsTrade.com wyraża zgodę na przekazanie sporu właściwemu Sądowi Belgii.

13. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do naszej Strony internetowej są własnością eCarsTrade.com.

Teksty, grafiki, zdjęcia, animacje, filmy i klipy widoczne w Serwisie są przedmiotem praw autorskich i stanowią część własności intelektualnej eCarsTrade.com. Nie wolno ich powielać, wykorzystywać, prezentować ani reprezentować bez wyraźnej pisemnej zgody eCarsTrade.com. Jakiekolwiek rozpowszechnianie plików uzyskanych przez Użytkowników na podstawie Regulaminu Serwisu lub części takich plików stanowi naruszenie właściwych przepisów prawa o ochronie własności intelektualnej i jest ścigane przez prawo.

Żadna treść zawarta w tej Witrynie nie może być interpretowana jako udzielenie licencji lub prawa do używania znaku towarowego bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody eCarsTrade.com.

14. KONTAKT

Jeśli uważasz, że eCarsTrade.com nie przestrzega niniejszej Polityki prywatności, w celu rozwiązania problemu, rozpatrzenia skargi dotyczącej Witryny lub Usług eCarsTrade.com lub uzyskania dalszych informacji dotyczących Usług, prosimy o kontakt z eCarsTrade.com za pośrednictwem wyślij e-mail na adres [email protected]

Masz prawo złożyć skargę do Organu Ochrony Danych (GBA) pod następującymi adresami.

Organ ochrony danych
Drukarnia ul. 35
1000 Brukseli

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

[email protected]

Pozostaje to bez uszczerbku dla środka prawnego przed sądem cywilnym.

Jeżeli w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych poniesiesz szkodę, możesz wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie.

Niniejsza Witryna może umieszczać określone pliki cookie na urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do tej Witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczamy na Twoim komputerze lub urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do tej Witryny.

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenie podczas korzystania z naszej Strony internetowej. Możemy również używać plików cookie w celu ulepszenia naszego zakresu usług. eCarsTrade starannie wybrała te pliki cookie i podjęła kroki w celu zapewnienia ciągłej ochrony i poszanowania Twojej prywatności.

Zanim Witryna umieści pliki cookie na Twoim komputerze, pojawi się pasek komunikatu z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz eCarsTrade zapewnienie Ci lepszych wrażeń i usług. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookies; jednakże niektóre funkcje Witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.

Niniejsza Strona internetowa może umieszczać następujące pliki cookies:

Niezbędne pliki cookie (6)

Są to pliki cookies niezbędne do działania naszego Serwisu. Używamy sesyjnych plików cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje i utrzymać sesję podczas korzystania z naszej Strony internetowej.

Nazwa

Dostawca

Zamiar

Wygaśnięcie

__pasek_mid

Naszywka

Ten plik cookie jest niezbędny do dokonywania transakcji kartą kredytową na stronie internetowej. Usługę świadczy
Stripe.com, która umożliwia transakcje online bez przechowywania danych karty kredytowej.

1 rok

__pasek_sid

Naszywka

Ten plik cookie jest niezbędny do dokonywania transakcji kartą kredytową na stronie internetowej. Usługę świadczy
Stripe.com, która umożliwia transakcje online bez przechowywania danych karty kredytowej.

1 dzień

M

Naszywka

Określa urządzenie używane do uzyskiwania dostępu do strony internetowej. Pozwala to na odpowiednie sformatowanie strony internetowej.

2 lata

PHPSESSID

ecarstrade.com

Zachowuje stan sesji użytkownika w żądaniach stron.

Sesja

RC::a

google.com

Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, w celu sporządzania prawidłowych raportów na temat korzystania z jej strony internetowej.

Uporczywy

RC::c

google.com

Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów.

Sesja

Funkcjonalne pliki cookie (2)

Wymienione poniżej pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

preferencji i utrzymać sesję podczas korzystania z naszej Strony internetowej.

Nazwa

Dostawca

Zamiar

Wygaśnięcie

JĘZYK

ecarstrade.com

Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową strony internetowej

29 dni

AukcjeLab

ecarstrade.com

Zapamiętuje wybraną przez użytkownika liczbę samochodów na stronę

29 dni

Analityczne pliki cookie (13)

Wymienione poniżej pliki cookie to analityczne pliki cookie, które służą do uzyskiwania wglądu w sposób korzystania z Witryny i naszych produktów.

Nazwa

Dostawca

Zamiar

Wygaśnięcie

_vw_tab_guid

Menedżer tagów Google

Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej

Sesja

_ga

Google Analytics

Plik cookie wykorzystywany jest na potrzeby Google Analytics, zbiera dane wyróżniające użytkownika oraz informacje o osobach odwiedzających witrynę

2 lata

_gat

Google Analytics

Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań

1 dzień

_kołowacizna

Google Analytics

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat działania witryny. Gromadzone dane, w tym liczba odwiedzających, źródło, z którego pochodzą oraz odwiedzane strony, są anonimowe.

1 dzień

_hjAbsoluteSessionInProgress

Gorący Jar

Ten plik cookie służy do liczenia, ile razy witrynę odwiedzili różni odwiedzający – odbywa się to poprzez przypisanie odwiedzającemu identyfikatora, dzięki czemu odwiedzający nie jest rejestrowany dwukrotnie.

1 dzień

_hjid

Gorący Jar

Ustawia unikalny identyfikator sesji. Dzięki temu serwis może pozyskiwać dane o zachowaniu osób odwiedzających w celach statystycznych.

1 rok

_hjIncludedInPageviewSample

Gorący Jar

Określa, czy nawigacja użytkownika powinna być rejestrowana w określonym statystycznym miejscu.

1 dzień

_ym_d

Yandex Metrica

Zawiera datę pierwszej wizyty odwiedzającego na stronie.

1 rok

_ym_isad

Yandex Metrica

Ten plik cookie służy do sprawdzania, czy odwiedzający ma w swojej przeglądarce oprogramowanie blokujące reklamy – informacja ta może zostać wykorzystana, aby uniemożliwić odwiedzającym dostęp do treści witryny, jeśli witryna jest finansowana z reklam podmiotów zewnętrznych.

1 dzień

_ym_retryReqs

Yandex Metrica

Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony internetowej.

Uporczywy

_ym_uid

Yandex Metrica

Ten plik cookie służy do gromadzenia nieosobowych informacji na temat zachowania osoby odwiedzającej witrynę oraz nieosobowych statystyk odwiedzin.

1 rok

Yandexuid

Yandex Metrica

Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.

1 rok

ymex

Yandex Metrica

Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.

1 rok

Marketingowe pliki cookie (17)

Pliki cookie, których używamy, aby móc ulepszyć Twoje doświadczenie przeglądania i poznać Twoje preferencje, abyśmy mogli ulepszyć naszą strategię marketingową i zapewnić Ci dostosowane oferty.

Odwiedzając naszą Stronę internetową możesz włączyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Więcej szczegółów znajdziesz w ustawieniach swojej przeglądarki. W każdej chwili możesz zdecydować się na usunięcie plików Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Nazwa

Dostawca

Zamiar

Wygaśnięcie

__ptq.gif

HubSpot

Wysyła do platformy marketingowej Hubspot dane o urządzeniu i zachowaniu osoby odwiedzającej. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.

Sesja

_ym_metrika_włączona

Yandex Metrica

Ten plik cookie służy do zbierania danych o zachowaniu osoby odwiedzającej witrynę internetową – informacja ta może zostać wykorzystana do przypisania osoby odwiedzającej do segmentu odwiedzających w oparciu o wspólne preferencje.

1 dzień

I

Yandex Metrica

Pliki cookies Yandex Metrica służące do identyfikacji użytkowników serwisu

10 lat

IDE

doubleclick.net

Wykorzystywany przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika serwisu po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i przedstawienia użytkownikowi ukierunkowanych reklam.

1 rok

metryka_włączona

Menedżer tagów Google

Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego.

1 dzień

test_cookie

doubleclick.net

Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookies.

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube.

179 dni

webvisor/56122741

Yandex

Ten plik cookie służy do zbierania danych o zachowaniu osoby odwiedzającej witrynę internetową – informacja ta może zostać wykorzystana do przypisania osoby odwiedzającej do segmentu odwiedzających w oparciu o wspólne preferencje.

Sesja

yabs-sid

Menedżer tagów Google

Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.

Sesja

YSC

youtube.com

Rejestruje unikalny identyfikator, aby prowadzić statystyki dotyczące tego, jakie filmy z YouTube oglądał użytkownik.

Sesja

Zainstalowano yt-remote-cast

youtube.com

Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube

Sesja

urządzenia-połączone-zdalnie-yt

youtube.com

Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube

Uporczywy

Identyfikator-urządzenia-zdalnego yt

youtube.com

Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube

Uporczywy

yt-zdalny-okres-szybkiej-kontroli

youtube.com

Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube

Sesja

aplikacja-sesja-zdalna-yt

youtube.com

Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube

Sesja

nazwa-sesji-zdalnej

youtube.com

Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo za pomocą osadzonego filmu z YouTube.

Sesja

fuj

Yandex

Gromadzi informacje o zachowaniach użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te wykorzystywane są w celu optymalizacji trafności reklam wyświetlanych na stronie internetowej.

1 rok

Zastrzeżenie

Ten przegląd plików cookie ma charakter poglądowy. eCarsTrade stara się, aby ta lista była jak najbardziej aktualna. Jednakże biorąc pod uwagę dynamiczną charakterystykę Internetu i wiele zaangażowanych (zewnętrznych) stron, możliwe jest, że nie wszystkie aktualne pliki cookie będą zawsze wyświetlane.


Ładowanie
Loading